תפריט

מספר מקשר

ציוד הידראוליקה : מסננים – תקני ISO

הבנת תקני הISO

תקן ISO4406-1999 מגדיר את כמות המזהמים המותרים למיליליטר (סמ"ק) של נוזל.

מקובלת מדידת כמות חלקיקים לפי 3 גדלים: 4 מיקרון ומעלה, 6 מיקרון ומעלה ו14 מיקרון ומעלה. כמות החלקיקים מומרת לקוד הISO, המתבטא ב3 מספרים (לדוגמא: 19/17/14 – 19 הוא טווח כמות החלקיקים עבור 4 מיקרון, 17 עבור 6 מיקרון ו14 עבור 14 מיקרון). כל עליית מדרגה בקוד מכפילה ב2 את כמות החלקיקים המותרת, ולהפך – ירידה מחלקת ב2

ISO 4406:1999 - טבלת הקודים

ISO- 4406 1999 - טבלת הקודים
ISO- 4406 1999 - טבלת הקודים
ISO- 4406 1999 - טבלת הקודים

קביעת מטרה לרמת הניקיון

בקביעת קוד ISO I לניקיון מערכת השמן או המערכת ההידראולית, חשוב לזכור אילו מטרות מנסים להשיג: מקסום רמת האמינות והבטיחות של הציוד, הורדת עלות התיקונים וההחלפות, הארכת משך חיי הנוזל, מענה לדרישות אחריות והפחתת זמני הפסקת הייצור לצורך תיקונים. משנקבעה רמת הניקיון הנדרשת, יש לקבוע נוהל להשגת המטרה, לעקוב אחר ביצועו ולשמור עליו. שמירה על צעדים אלו ובקרה על רמה נמוכה של זיהומים תשפר את אמינות המערכת

הצבת המטרה: הצעד הראשון בבחירת קוד ISO כמטרה הוא מציאת הרכיב הרגיש ביותר במערכת. אם ישנן מספר מערכות, יש לשמור על רמת הניקיון הכוללת הנדרשת עבור הרגישה ביותר שבהן, או להגן על הרכיב העדין ביותר בעזרת סינון נוסף שיביא את הנוזל בתת המערכת לרמת הניקיון הדרושה. בקביעת קוד ISO לניקיון מערכת השמן או המערכת ההידראולית, חשוב לזכור אילו מטרות מנסים להשיג: מקסום רמת האמינות והבטיחות של הציוד, הורדת עלות התיקונים וההחלפות, הארכת משך חיי הנוזל, מענה לדרישות אחריות והפחתת זמני הפסקת הייצור לצורך תיקונים. משנקבעה רמת הניקיון הנדרשת, יש לקבוע נוהל להשגת המטרה, לעקוב אחר ביצועו ולשמור עליו. שמירה על צעדים אלו ובקרה על רמה נמוכה של זיהומים תשפר את אמינות המערכת.

שיקולים נוספים: הטבלה הבאה מביאה מטרות שמרניות לקודי ISO, המבוססות על מספר מדריכי יצרן ועל חקר מקיף של תנאי הפעלה סטנדרטיים בתעשייה, באמצעות נוזלים מבוססי נפט. אם נעשה שימוש בנוזל שאינו מבוסס נפט, יש להציב קוד מטרה קטן בערך אחד עבור כל גודל (4 מיקרון, 6 מיקרון ו14 מיקרון). כמו כן יש להציב קוד מטרה קטן באחד, אם קיים שילוב של התנאים הבאים במערכת:

 • הרכיב קריטי לבטיחות או לאמינות המערכת כולה
 • המערכת מותנעת במצב קר בתדירות גבוהה
 • רעידות וזעזועים רבים
 • תנאי הפעלה חריגים אחרים

מטרות קוד ISO מומלצות ובחירת מדיה למערכות, בשימוש בחומרים מבוססי נפט עבור ISO4406-1999 לחלקיקים בגודל 4µm[c], 6µm[c], 14µm[c]

להצליח עם גישת הניקיון הכלל מערכתי

תכנון בגישת הניקיון הכלל מערכתי מטרתו לבקר כמות מזהמים ואיכות הנוזל יתבטא, בסופו של דבר, בציוד אמין יותר ובחסכון בכסף. הצעדים לקראת השגת גישה כזו כוללים:

 • הערכת כל המערכות ההידראוליות וסקירת צרכי הסינון שלהן
 • קביעת שיטה ותדירות לבדיקת השמן
 • אפיון רמת הניקיון הנדרשת מנוזל חדש
 • קביעת רמה נוכחית והצבת מטרה לרמת ניקיון הנוזלים בכל תת מערכת
 • סינון כל הנוזלים החדשים עם הגעתם ובזמן העברתם
 • אטימת כל מאגרי הנוזלים
 • התקנת נשמים סופחי לחות מאיכות גבוהה
 • שיפור רמת סינון האוויר והנוזלים במערכת הקיימות (היכן שאפשרי)
 • שימוש במערכת סינון מקבילית (ניידת או קבועה) כדי לשפר את איכות הסינון
 • שיפור מיכלי האחסון של השמן ושיפור הטיפול בו בזמן המעבר
 • הפרדת מים
 • מחויבות לשמירת ניקיון הנוזלים

העלות הכוללת של בקרה ושמירה על רמת ניקיון המערכת נמוכה מ3% מהעלות הכוללת של תיקון מפגעי זיהום כאשר רמת הניקיון אינה נשמרת. שימוש במערכת כזו ימנע את בזבוז המשאבים והעלויות הנובעות מזיהום נוזלים, כגון:

 • הפסקות עבודה ואבדן מוצרים
 • עלות תיקון או החלפת רכיבים
 • קיצור אורך חיי הנוזל
 • חומרים ואספקה מבוזבזים
 • פגישות דיון וניתוח של הסיבות לבעיות
 • עלויות צוות האחזקה
 • ביצועי מכונה לא אמינים
 • בזבוז זמן ואנרגיה

חברת פילבר מסננים לתעשיה בע"מ, מומחית בתחום הסינון התעשייתי, החלה את דרכה המקצועית בשנת 2005. מאחורי החברה עומד איציק ליכטנברג, איש עסקים ותיק ובעל ניסיון רב שנצבר במהלך יותר מעשרים שנה של פעילות בהקמת מערכי ייצור מתקדמים בתחום התעשייה התהליכית וענף המתכת. ניסיון ייחודי זה צבר מאגר ידע נרחב ומעמיק בפתרונות הנדסיים הקשורים לתחומי הייצור והתחזוקה, ובכלל זה התמחות מיוחדת בתחום המסננים , כגון  מסנני אוויר , מאוויר מפרידי מים מסולר והידראוליקה.

דילוג לתוכן