מסננים לציוד מכני הנדסי

 
פילבר מסננים מספקת מסננים איכותיים למערכות המנוע ולמערכת ההידראולית הנמצאת בכל פריטי הצמ"ה
 
מסננים לציוד מכני הנדסי