פילבר מסננים לתעשיה בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
072-3223935
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מסננים להידראוליקה – תקני ISO

 

הבנת תקני הISO

 
תקן ISO4406-1999 מגדיר את כמות המזהמים המותרים למיליליטר (סמ"ק) של נוזל.

מקובלת מדידת כמות חלקיקים לפי 3 גדלים: 4 מיקרון ומעלה, 6 מיקרון ומעלה ו14 מיקרון ומעלה. כמות החלקיקים מומרת לקוד הISO, המתבטא ב3 מספרים (לדוגמא: 19/17/14 - 19 הוא טווח כמות החלקיקים עבור 4 מיקרון, 17 עבור 6 מיקרון ו14 עבור 14 מיקרון). כל עליית מדרגה בקוד מכפילה ב2 את כמות החלקיקים המותרת, ולהפך - ירידה מחלקת ב2
 

ISO 4406:1999 - טבלת הקודים

 
 
קוד הטווח
 
 
 
מספר חלקיקים למיליליטר
 
 
מ
 
 
 
עד וכוללׂ ׂ
 
 
 
 
 
 
 
24 60,000 160,000
23 40,000 80,000
22 20,000 40,000
21 10,000 20,000
20 5,000 10,000
19 2,500 5,000
18 1,300 2,500
17 640 1300
16 320 640
15 160 320
14 80 160
13 40 80
12 20 40
11 10 20
10 5 10
9 2.5 5
8 1.3 2.5
7 0.64 1.3
6 0.32 0.64
 
גודל חלקיק חלקיקים למיליליטר טווח ISO 4406 קוד ISO
[4µm[c 151,773 80,000-160,000 24
[6µm[c 38,363 20,000-40,000 22
[10µm[c 8229
[14µm[c 3339 2,500-5,000 19
[21µm[c 1048
[38µm[c 112
 
גודל חלקיק חלקיקים למיליליטר טווח ISO 4406 קוד ISO
[4µm[c 492 320-640 16
[6µm[c 149 80-160 14
[10µm[c 41
[14µm[c 15 10-20 11
[21µm[c 5
[38µm[c 1
 

קביעת מטרה לרמת הניקיון

 
בקביעת קוד ISO I לניקיון מערכת השמן או המערכת ההידראולית, חשוב לזכור אילו מטרות מנסים להשיג: מקסום רמת האמינות והבטיחות של הציוד, הורדת עלות התיקונים וההחלפות, הארכת משך חיי הנוזל, מענה לדרישות אחריות והפחתת זמני הפסקת הייצור לצורך תיקונים. משנקבעה רמת הניקיון הנדרשת, יש לקבוע נוהל להשגת המטרה, לעקוב אחר ביצועו ולשמור עליו. שמירה על צעדים אלו ובקרה על רמה נמוכה של זיהומים תשפר את אמינות המערכת

הצבת המטרה: הצעד הראשון בבחירת קוד ISO כמטרה הוא מציאת הרכיב הרגיש ביותר במערכת. אם ישנן מספר מערכות, יש לשמור על רמת הניקיון הכוללת הנדרשת עבור הרגישה ביותר שבהן, או להגן על הרכיב העדין ביותר בעזרת סינון נוסף שיביא את הנוזל בתת המערכת לרמת הניקיון הדרושה. בקביעת קוד ISO לניקיון מערכת השמן או המערכת ההידראולית, חשוב לזכור אילו מטרות מנסים להשיג: מקסום רמת האמינות והבטיחות של הציוד, הורדת עלות התיקונים וההחלפות, הארכת משך חיי הנוזל, מענה לדרישות אחריות והפחתת זמני הפסקת הייצור לצורך תיקונים. משנקבעה רמת הניקיון הנדרשת, יש לקבוע נוהל להשגת המטרה, לעקוב אחר ביצועו ולשמור עליו. שמירה על צעדים אלו ובקרה על רמה נמוכה של זיהומים תשפר את אמינות המערכת.

שיקולים נוספים: הטבלה הבאה מביאה מטרות שמרניות לקודי ISO, המבוססות על מספר מדריכי יצרן ועל חקר מקיף של תנאי הפעלה סטנדרטיים בתעשייה, באמצעות נוזלים מבוססי נפט. אם נעשה שימוש בנוזל שאינו מבוסס נפט, יש להציב קוד מטרה קטן בערך אחד עבור כל גודל (4 מיקרון, 6 מיקרון ו14 מיקרון). כמו כן יש להציב קוד מטרה קטן באחד, אם קיים שילוב של התנאים הבאים במערכת:

 • הרכיב קריטי לבטיחות או לאמינות המערכת כולה
 • המערכת מותנעת במצב קר בתדירות גבוהה
 • רעידות וזעזועים רבים
 • תנאי הפעלה חריגים אחרים
 

מטרות קוד ISO מומלצות ובחירת מדיה למערכות, בשימוש בחומרים מבוססי נפט עבור ISO4406-1999 לחלקיקים בגודל 4µm[c], 6µm[c], 14µm[c]

 
מסננים להידראוליקה - תקני ISO
 

להצליח עם גישת הניקיון הכלל מערכתי

 
תכנון בגישת הניקיון הכלל מערכתי מטרתו לבקר כמות מזהמים ואיכות הנוזל יתבטא, בסופו של דבר, בציוד אמין יותר ובחסכון בכסף. הצעדים לקראת השגת גישה כזו כוללים:

 • הערכת כל המערכות ההידראוליות וסקירת צרכי הסינון שלהן
 • קביעת שיטה ותדירות לבדיקת השמן
 • אפיון רמת הניקיון הנדרשת מנוזל חדש
 • קביעת רמה נוכחית והצבת מטרה לרמת ניקיון הנוזלים בכל תת מערכת
 • סינון כל הנוזלים החדשים עם הגעתם ובזמן העברתם
 • אטימת כל מאגרי הנוזלים
 • התקנת נשמים סופחי לחות מאיכות גבוהה
 • שיפור רמת סינון האוויר והנוזלים במערכת הקיימות (היכן שאפשרי)
 • שימוש במערכת סינון מקבילית (ניידת או קבועה) כדי לשפר את איכות הסינון
 • שיפור מיכלי האחסון של השמן ושיפור הטיפול בו בזמן המעבר
 • הפרדת מים
 • מחויבות לשמירת ניקיון הנוזלים
 
העלות הכוללת של בקרה ושמירה על רמת ניקיון המערכת נמוכה מ3% מהעלות הכוללת של תיקון מפגעי זיהום כאשר רמת הניקיון אינה נשמרת. שימוש במערכת כזו ימנע את בזבוז המשאבים והעלויות הנובעות מזיהום נוזלים, כגון:
 
 
 • הפסקות עבודה ואבדן מוצרים
 • עלות תיקון או החלפת רכיבים
 • קיצור אורך חיי הנוזל
 • חומרים ואספקה מבוזבזים
 
 
 
 • פגישות דיון וניתוח של הסיבות לבעיות
 • עלויות צוות האחזקה
 • ביצועי מכונה לא אמינים
 • בזבוז זמן ואנרגיה